حمل و نقل بین المللی را در یک معنای کلی می­توان انتقال دادن مسافر و یا کالا از کشوری به کشور دیگر نام نهاد. این فرایند امکان دارد به شیوه های مختلفی چون انتقال از راه زمینی ( که خود دو شیوه نقل و انتقال ریلی و جاده ای را در بر می­ یرد)انتقال از راه دریایی و در نهایت انتقال از راه هوایی را شامل می­شود.

در دنیای امروز،صنعت حمل و نقل و تسهیم، نقش پر رنگی در تجارت بین المللی دارد. در این میان شرکت هایی موفق خواهند بود که روش صحیح و مقرون به صرفه ای را برای حمل بین المللی بار انتخاب کنند.

وجود عوامل مهمی چون نوع کالا، نیازمندی تجاری و کشور مقصد در تصمیم گیری شرکت ها جهت انتخاب روش حمل و نقل تاثیر می­گذارد.

بطور کل 4 روش اصلی برای حمل و نقل بین المللی وجود دارد.حمل و نقل هوایی، حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل از طریق راه آهن و حمل و نقل دریایی. این 4 طریق روش هایی هستند برای واردات و صادرات که بسته به نوع کالا، حجم، کشور مقصد،اهمیت تجاری کالا و… انتخاب می­شوند.